อยากสอบถามเรื่องกรณีทำเด็กหลอดแก้วค่ะ

ถาม-ตอบCategory: คำถามอื่นๆอยากสอบถามเรื่องกรณีทำเด็กหลอดแก้วค่ะ
wiphaporn asked 8 months ago

สอบถามเรื่องกรณีทำเด็กหลอดแก้ว ถ้าเก็บไข่แล้วต้องการตรวจโครโมโซมตอนเก็บไข่ หรือ ตอนนำตัวอ่อนมาละลายในวันใส่ตัวอ่อนคะ ค่าใช้จ่ายในการตรวจโครโมโซม กี่บาทคะ

1 Answers
Admin Staff answered 8 months ago

ค่าใช้จ่ายในการตรวจโครโมโซม 70,000 บาทค่ะ

Your Answer

17 + 11 =