เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ทิพวรรณ สิทธิประเวศ (หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ช่วยการเจริญพันธุ์)

สุภาภรณ์ ไตรภูมิ

ภาวนี ดิ้นสวัสดิ์

จตุพร โพธิ์ชัยเลิศ