รู้จักนวบุตร

รู้จักนวบุตร

ศูนย์การแพทย์นวบุตร เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรักษาการมีบุตรยาก จากสถาบันที่มีชื่อเสียง ผ่านการอบรมจากต่างประเทศและมีประสบการณ์ยาวนาน ให้การช่วยเหลือคู่สมรสที่มีปัญหาการมีบุตรยาก ด้วยบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ที่มีความทันสมัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เราเชี่ยวชาญการรักษามีบุตรยาก นวบุตรมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ มาตรฐาน การดูแลรักษาและบริการผู้ที่มีปัญหาในการมีบุตรใประเทศไทย เพื่อผลิตผลงานด้านการวิจัย และส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านชีววิทยาการเจริญพันธุ์ (HUMAN REPRODUCTION) ในประเทศไทย โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำผลประโยชน์จากผลประกอบการของศูนย์ฯ กลับไปช่วยสนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในด้านชีววิทยาการเจริญพันธุ์ (HUMAN REPRODUCTION) นำผลประโยชน์จากผลประกอบการของศูนย์กลับไปช่วยเหลือคู่สมรสที่มีบุตรยากอนาถา ผ่านทางโรงพยาบาลของรัฐ

เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมจากต่างประเทศและมีประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การช่วยเหลือคู่สมรสที่มีปัญหาการมีบุตรยาก ให้สามารถมีบุตรได้สมความปรารถนา ซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่คลอดจากการใช้เทคโนโลยีการทำเด็กหลอดแก้วของศูนย์การแพทย์นวบุตรกว่าหนึ่งพันคน

ปัจจุบันมีเด็กที่คลอดจากการใช้เทคโนโลยีการทำเด็กหลอดแก้วของศูนย์การแพทย์นวบุตรกว่าหนึ่งพันคน โดยบริการของศูนย์การแพทย์นวบุตร มีการให้การปรึกษาก่อนการสมรส พร้อมให้การปรึกษา หาสาเหตุ ตรวจรักษาภาวะมีบุตรยาก รวมถึงตรวจวิเคราะห์การเคลื่อนไหว รูปร่างของน้ำเชื้ออสุจิ และตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนในเลือดและระดับการทำงานของรังไข่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร ท้ังยังมีบริการที่คอยให้การช่วยเหลือคู่สมรสที่มีปัญหาการมีบุตรยากดังนี้

  • การคัดแยกเชื้ออสุจิเพื่อฉีดเข้าโพรงมดลูก (IUI)
  • การรักษาด้วยเทคนิคของเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI)
  • การใช้เลเซอร์ตัดเปลือกตัวอ่อนเพื่อช่วยการฟักของตัวอ่อน
  • การเก็บรักษาตัวอ่อน และ เซลล์สืบพันธุ์ โดยวิธีการแช่แข็ง(EMBRYOS , OOCYTES AND SPERM CRYOPRESERVATION)
  • การเก็บอสุจิจากอัณฑะ (PESA/TESA/TESE)
  • การเลี้ยงตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซีสต์ (BLASTOCYST CULTURE)
  • การทำอิ๊กซี่ (ICSI)