ศูนย์การแพทย์นวบุตร

มุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ท่านประสบความสำเร็จ

เราเชี่ยวชาญการรักษามีบุตรยาก

นวบุตรมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ มาตรฐาน การดูแลรักษาและบริการผู้ที่มีปัญหาในการมีบุตร เพื่อผลิตผลงานด้านการวิจัย พร้อมส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านชีววิทยาการเจริญพันธุ์ และนำผลประโยชน์จากผลประกอบการของศูนย์กลับไปช่วยเหลือคู่สมรสที่มีบุตรยากอนาถาโดยผ่านทางโรงพยาบาลของรัฐ

______

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของนวบุตร

มาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรม จากต่างประเทศและมีประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การช่วยเหลือคู่สมรสที่มีปัญหา การมีบุตรยาก ให้สามารถมีบุตรได้สมความปรารถนา “ด้วยบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ที่มีความทันสมัย” และ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

______