ศูนย์การแพทย์นวบุตร

มุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ท่านประสบความสำเร็จ
Go to เชี่ยวชาญการรักษามีบุตรยาก

เชี่ยวชาญการรักษามีบุตรยาก

นวบุตรมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ มาตรฐาน การดูแลรักษาและบริการผู้ที่มีปัญหาในการมีบุตรใประเทศไทย เพื่อผลิตผลงานด้านการวิจัย และส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านชีววิทยาการเจริญพันธุ์ (HUMAN REPRODUCTION) ในประเทศไทย โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำผลประโยชน์จากผลประกอบการของศูนย์ฯ กลับไปช่วยสนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในด้านชีววิทยาการเจริญพันธุ์ (HUMAN REPRODUCTION) นำผลประโยชน์จากผลประกอบการของศูนย์กลับไปช่วยเหลือคู่สมรสที่มีบุตรยากอนาถา โดยผ่านทางโรงพยาบาลของรัฐ

Go to ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จากสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมจากต่างประเทศและมีประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การช่วยเหลือคู่สมรสที่มีปัญหาการมีบุตรยาก ให้สามารถมีบุตรได้สมความปรารถนา “ด้วยบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ที่มีความทันสมัย” และ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Go to เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

ด้วยบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุที่มีความทันสมัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

แช่แข็งไข่กันก่อนดีไหม เผื่ออีกหน่อยอยากมีลูก

ศูนย์การแพทย์นวบุตร

คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาเพื่อการมีบุตร

ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมแสน

M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1964 -M.Sc. University of Pennsylvania, United State, 1973 -Diploma of Thai Board of Obstetrics and Gynecology, 1977 -Diploma of Thai Sub-specialty Board of Reproductive Medicine, Medical Council of Thailand
SPECIALTY – Obstetric and Gynecology – Reproductive Medicine, Infertility WORKING HOUR Monday – Friday 9.00 – 12.00

รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์

M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1982 -Diploma of Thai Board of Obstetrics and Gynecology, 1988 – Reproductive Biology and Infertility, University of Pennsylvania Medical Center, USA, 1991 – Diploma of Thai Subspecialty Board of Reproductive Medicine, Medical Council of Thailand 1997 -Associate Professor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
SPECIALTY -Obstetric and Gynecology -Reproductive Medicine, Infertility WORKING HOUR Tuesday 17.00-19.00 Thursday 17.00-19.00 Saturday 10.00-14.00

ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ

M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1983 -Diploma of Thai Board of Obstetrics and Gynecology, 1988 -Diploma of Thai Sub-board of Reproductive Medicine, Medical Council of Thailand 1995 – Professor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
SPECIALTY – Obstetric and Gynecology – Reproductive Medicine, Infertility WORKING HOUR Wednesday 17.00-19.00 Sundays 17.00-19.00

รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ

M.D.(First Class Honors) Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1986 -Diploma of Thai Board of Obstetrics and Gynecology, 1992 -Certificate in Epidemiology, University of California at Los Angeles and University of Hawaii at Monoa 1994 -Master of Health Science (Reproductive Health), Johns Hopkins University, USA 1995-1996 -Clinical Observer in Reproductive Medicine, Johns Hopkins School of Medicine 1996 -Diploma of Subspecialty Board of Reproductive Medicine, Medical Council of Thailand 1997 -Associate Professor, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
SPECIALTY -Obstetric and Gynecology -Reproductive Medicine, Infertility Tuesday 18.00 – 20.00 Saturday 11.00 – 14.00

Testimonials

ติดต่อนวบุตร

ศูนย์การแพทย์นวบุตรสาทร