ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมแสน

ตารางออกตรวจ
จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 12.00 น.

ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ

ตารางออกตรวจ
พุธ 17.00-19.00 น.
อาทิตย์ 15.00-18.00 น.

ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ

ตารางออกตรวจ
ศุกร์ 17.00 – 19.30 น.

รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์

ตารางออกตรวจ
อังคาร 17.00-19.00 น.
พฤหัส 17.00-19.00 น.
เสาร์ 10.00-14.00 น.

รศ.นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

ตารางออกตรวจ
พฤหัสบดี 17.00 – 19.00 น.

รศ.นพ.ธีระพงศ์ เจริญวิทย์

ตารางออกตรวจ

นพ.ทรงเกียรติ จิรัปปภา

ตารางออกตรวจ
*กรุณานัดวันเวลาก่อนพบแพทย์ล่วงหน้า
จันทร์ – ศุกร์
09.00 – 14.00 น.

รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

ตารางออกตรวจ
อาทิตย์ 8.00-12.00 น.

รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

ตารางออกตรวจ
เสาร์ 15.00-18.00 น.

รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ

ตารางออกตรวจ
อังคาร 18.00 – 20.00 น.
เสาร์ 11.00 – 14.00 น.

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

ตารางออกตรวจ
จันทร์ 17.30 – 19.00 น.

ดร.นพ.สรภพ เกียรติพงษ์สาร

ตารางออกตรวจ
จันทร์ 17.00 – 19.00 น.

พญ.อาทิสา วศินารมณ์

ตารางออกตรวจ
จันทร์ – เสาร์ 10.00-15.00
จันทร์ (เย็น) 17.00-19.00
เสาร์ (บ่าย) 14.00-18.00

น.พ.อัมรินทร์ สุวรรณ

ตารางออกตรวจ