ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน

ตารางออกตรวจ
จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 12.00 น.

ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ

ตารางออกตรวจ
จันทร์,อังคาร,พฤหัส 13.00-15.00 น.
พุธ,ศุกร์,อาทิตย์ 14.00-16.00 น.

ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์

ตารางออกตรวจ
อังคาร,พฤหัส 16.00-19.00 น.
เสาร์ 09.00-13.00 น.

รศ.นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

ตารางออกตรวจ
พฤหัสบดี 17.00 – 19.00 น.

นพ.ทรงเกียรติ จิรัปปภา

ตารางออกตรวจ
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
อาทิตย์     08.00 – 11.00 น.

รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

ตารางออกตรวจ
อาทิตย์ 8.00-11.00 น.

รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

ตารางออกตรวจ
เสาร์ 15.00-18.00 น.

ศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ

ตารางออกตรวจ
อังคาร 18.00 – 20.00 น.
เสาร์ 11.00 – 14.00 น.

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

ตารางออกตรวจ
จันทร์ 17.30 – 19.00 น.

ผศ.นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์

ตารางออกตรวจ
อาทิตย์ 17.00 - 19.00 น.

พญ.นลินา ออประยูร

ตารางออกตรวจ
อาทิตย์ 14.00 - 18.00 น..

พญ.พิมพ์พิชชา พวงศรีเจริญ

ตารางออกตรวจ
พุธ,ศกร์ 16.00 - 19.00 น.

พญ.รุ่งทิวา กมลเดชเดชา

ตารางออกตรวจ
อังคาร 13.00 - 15.00 น.

พญ.สิตานัน เลิศศิริพาณิชย์

ตารางออกตรวจ
พุธ 16.00 - 19.00 น..
เสาร์ 14.00 - 18.00 น.

พญ.สุธีรา เอื้ออำนวยชัย

ตารางออกตรวจ
พุธ 16.00 - 19.00 น..