อยากทราบค่าเก็บรักษาไข่รายปีค่ะ

ถาม-ตอบCategory: คำถามอื่นๆอยากทราบค่าเก็บรักษาไข่รายปีค่ะ
Ying asked 5 months ago
1 Answers
Admin Staff answered 5 months ago

เรียน คนไข้

Egg Freezing 1-10ใบ = 20,000 บาท
Egg Freezing มากกว่า 10ใบ คิดเพิ่ม 2,000 บาท / 1 ใบ
อัตรานี้เป็นราคาเหมา จะเก็็บได้ประมาณ 3 ปี ค่ะ

Your Answer

6 + 5 =