สนใจแช่แข็งไข่ค่ะ อายุ 41 ยังไม่ได้แต่งงาน ทำได้ไหมคะ?

ถาม-ตอบCategory: ปรึกษาต้องการมีบุตรสนใจแช่แข็งไข่ค่ะ อายุ 41 ยังไม่ได้แต่งงาน ทำได้ไหมคะ?
navarat asked 2 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 2 years ago

ทำได้ค่ะ แนะนำเป็นอาจารย์นเรศร และอาจารย์อาทิสา ทั้ง2ท่านดูแลเรื่องแช่แข็งไข่ค่ะ

สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-6777370-3 /สยาม 02-2525226-9

Your Answer

7 + 17 =