%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%84

ถาม-ตอบCategory: คำถามอื่นๆ%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%84
rungaroon asked 2 years ago

มีตรวจการตั้งครรภ์ไหมคะ ถ้ามีราคาค่าตรวจเท่าไหร่ค่ะ

1 Answers
Admin Staff answered 2 years ago

เรียนคนไข้
มีการตรวจเลือดตรวจการตั้งครรภ์ค่ะ แต่คนไข้ต้องพบแพทย์ก่อนค่ะ
โทรทำนัดได้ที่นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-6777370-3 
เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.30 – 19.30 น.
ขอแสดงความนับถือ

Your Answer

12 + 4 =