ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสสามารถทำได้ไหมค่ะ

ถาม-ตอบCategory: คำถามอื่นๆถ้าไม่มีทะเบียนสมรสสามารถทำได้ไหมค่ะ
Sirion asked 8 months ago
2 Answers
Admin Staff answered 8 months ago

ไม่สามารถทำได้ค่ะ เพราะกฎหมายให้คู่สมรสที่อาศัยเทคโนโลยีการเจริญพันธู์จะต้องจดทะเบียนสมรสค่ะ

กรณีถ้ามีลูกคนแรกมาแล้วสามารถใช้ สูจิบัตรของลูกคนแรกแทน ทะเบียนสมรส พอจะได้ไหมครับ  

Your Answer

15 + 9 =