ถ้าแค่แช่แข็งไข่ ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนสมรส ถูกต้องหรือไม่คะ

ถาม-ตอบCategory: คำถามอื่นๆถ้าแค่แช่แข็งไข่ ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนสมรส ถูกต้องหรือไม่คะ
June asked 4 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 4 years ago

เรียน คุณจูน

ถ้าแช่แข็งไข่อย่างเดียวไม่ต้องใช้ทะเบียนสมรสค่ะ

Your Answer

4 + 18 =