ถ้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ?

ถาม-ตอบCategory: คำถามอื่นๆถ้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ?
ขวัญ asked 3 months ago

มีเพื่อนดาราชาวต่างชาติ สนใจอยากจะมาทำที่ไทย เขาต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

1 Answers
Admin Staff answered 3 months ago

เรียน คุณขวัญ

เอกสารที่ต้องใช้ พาสปอร์ตทั้ง2ท่าน และ ทะเบียนสมรสที่แปลโดยจากสถานทูตค่ะ

Your Answer

15 + 12 =