ต้องการทำ IUI

จะขอปรึกษาว่าเคยทำ ICSI มาแล้ว 4 ครั้ง ย้ายตัวอ่อน 3 ครั้งในวันที่ 2 หลังการผสม แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากอายุ 45 ปี มีภาวะปากมดลูกตีบ ท่อนำไข่ตัน 1 ข้าง กระตุ้นไข่แต่ละครั้งได้ไข่มากที่สุด 3 ใบ ครั้งสุดท้ายลองกระตุ้นไข่ (ประจำเดือนมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562) ได้รับยาเป็น pergoveris 150 iu OD ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 TVS เพื่อดูไข่ได้ไข่ตั้งต้น 2 ใบ คะ วันที่ 26 กันยายน ได้รับยากันไข่ตกเป็น Orgalutan ไข่ล่าสุดขนาด ขวา 14 มิล ซ้าย 12 มิล ได้รับยาทั้ง 2 ชนิดฉีดจนถึงวันที่ 29 กันยายน จากนั้นวันที่ 30 กันยายน มาพบแพทย์ทำ TVS อีก ไข่ทั้ง 2 ใบขนาดเท่าเดิม แพทย์ยุติการกระตุ้นไข่ในรอบนี้คะ จึงขอสอบถามว่าหากรอบนี้ต้องการทำ IUI จะสามารถทำได้หรือไม่ สำหรับคุณภาพและปริมาณของน้ำเชื้อสามีไม่มีปัญหาใดๆ คะ แต่ในการใส่ตัวอ่อนแต่ละครั้งมีปัญหาในเรื่องใส่นานเนื่องจากปากมดลูกตีบ เลยต้องการจะสอบถามว่าหากเป็นกรณีแบบนี้จะสามารถกลับไปทำ IUI ได้หรือไม่ และสามารถเข้าไปทำในการกระตุ้นไข่รอบนี้เลยได้หรือไม่คะ ค่าใช้จ่ายในการทำ IUI เท่าไหร่คะ

1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

เรียนคุณอรวรรณ สามารถทำได้ แต่โอกาสสำเร็จไม่มาก ควรมาประเมินก่อนค่ะ ค่าใช้จ่ายในการฉีดเชื้อแต่ละครั้งอยู่ประมาณ 20,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับยาที่ใช้ค่ะ นัดครั้งแรกจะนัดให้คนไข้มาในวันที่ 2 – 3 ของประจำเดือน (มีประจำเดือนมาวันแรกให้โทรมาทำนัด) เอกสารที่ต้องใช้ สำเนาบัตรประชาชนทั้ง 2 ท่าน และสำเนาทะเบียสมรส เบอร์โทร นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-6777370-3  / นวบุตรสยาม 02-2525226-9 เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.30น. – 19.30น. ขอแสดงความนับถือ      

Your Answer

18 + 2 =