ต้องการทำ IUI

AE asked 8 months ago

ต้องการทำ IUI ค่ะ แต่ยังไม่เคยตรวจร่างกายเตรียมพร้อมก่อนมีบุตรเลย ต้องเตรียมตัวไปยังไงบ้างคะ
โทรนัดก่อน หรือเข้าไปตรวจร่างกายได้เลย

1 Answers
Admin Staff answered 7 months ago

เรียนคนไข้   โทรทำนัดพบแพทย์ก่อนค่ะ  หากคนไข้มีประจำเดือนมาวันแรกให้โทรมาทำนัด เจ้าหน้าที่จะนัดให้พบแพทย์ในวันที่ 2 หรือ 3 ของการมีประจำเดือน(เข้ามาพร้อมตรวจเบื้องต้น) หากคนไข้ระบุแพทย์ให้แจ้งชื่อแพทย์ค่ะ เราจะนัดให้ตรงกับแพทย์ที่คนไข้ระบุตามวันและเวลาที่แพทย์ท่านนั้นออกตรวจ    เอกสารที่ใช้ประกอบ 1) บัตรประชาชนตัวจริงทั้ง 2 ท่าน                                 2) สำเนาทะเบียนสมรส   สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-6777370-3 นวบุตรสยาม     02-2525226-9 เปิดทำการทุกวันเวลา 8.30 น. – 19.30 น.   ขอแสดงความนับถือ

Your Answer

18 + 17 =