ให้การปรึกษาก่อนการสมรส/เตรียมก่อนการมีบุตร

การให้คำปรึกษาคู่สมรสก่อนแต่งงานและก่อนการมีบุตร มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมสร้างครอบครัว ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสังคม เป็นสังคมแรกและเป็นสังคมหลักของเด็กในอนาคต ทางคลินิกนวบุตรสยาม ให้บริการการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (THALASSEMIA) ตรวจคัดกรองโรคต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์และการมีบุตร การวางแผนการมีบุตรและการคุมกำเนิดที่เหมาะสม การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการมีบุตร การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ