ตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนในเลือดและการประเมินการทำงานของรังไข่

เป็นการตรวจเบื้องต้นเพื่อประเมินการทำงานของกลไกการควบคุมการสร้างและหลั่งฮอร์โมนของสมอง Hypothalamus ต่อมใต้สมองและรังไข่ ซึ่งเป็นแกนหลักในการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง การตรวจประเมินการทำงานของรังไข่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพิจารณา วิธีการรักษาที่เหมาะสมและยังช่วยคาดการณ์การตอบสนองในการรักษารวมถึงผลการรักษาด้วย