ตรวจวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและรูปร่างของเชื้ออสุจิ

คู่สมรสที่มีบุตรยากทุกรายควรได้รับการตรวจเชื้ออสุจิเพื่อหาสาเหตุของการมีบุตรยาก การตรวจเชื้ออสุจิประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จำนวน การเคลื่อนที่และรูปร่างของเชื้ออสุจิ โดยทางห้องปฏิบัติการของคลินิกนวบุตร มีเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์อสุจิด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย การเตรียมตัวเพื่อเก็บตรวจเชื้ออสุจิ

หมายเหตุ

  • งดการหลั่งเชื้ออสุจิ 3-7 วัน
  • หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา 2-5 วัน
  • หากท่านทานยาหรือวิตามิน ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า