การเก็บอสุจิจากอัณฑะ

การเก็บอสุจิจากอัณฑะ (PESA/TESA/TESE)

ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน สามารถช่วยให้ฝ่ายชายที่เป็นหมัน คือไม่มีตัวอสุจิในน้ำอสุจิ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก การอุดตันของท่อนำอสุจิ หรือไม่มีท่อนำอสุจิมาตั้งแต่กำเนิด หรือมีปัญหาของการหลั่ง หรือตัวอสุจิที่หลั่งออกมาตายหมด หรือมีการอักเสบของอัณฑะเนื่องจากเชื้อไวรัสคางทูมหรืออื่นๆ สามารถมีบุตรของตนเองได้โดย อาจนำเอาตัวอสุจิออกมาใช้ในกระบวนการอิ๊กซี่ได้โดย วิธีการต่อไปนี้

  • พีซ่า (PESA = PERCUTANEOUS EPIDIDYMAL SPERM ASPIRATION) คือ การใช้เข็ม แทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา
  • มีซ่า (MESA = MICROSURGICAL EPIDDYMAL SPERM ASPIRATION) คือ การผ่าตัดเข้าไปหาท่อพักน้ำเชื้อส่วน EPIDIDYMIS แล้วจึงใช้เข็มแทงเข้าไป และดูดตัวอสุจิออกมา
  • ทีซ่า (TESA = TESTICULA SPERM ASPIRATION) คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในลูกอัณฑะ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา
  • ทีซี่ (TESE = TESTICULAR BIOPSY SPERM EXTRACTION) คือ การผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกบางส่วน แล้วแยกตัวอสุจิที่ค้างอยู่ในเนื้ออัณฑะออกมา

ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสนับสนุน คือ การปฏิสนธินอกร่างกาย และเลี้ยงตัวอ่อนได้ดี (IN VITRO FERTILIZATION) รวมทั้งความชำนาญในการจับและยิงอสุจิเข้าเซลล์ไข่ (ICSI) ได้ดี และหวังผลได้ อัตราการปฏิสนธิจากวิธีนี้ประมาณ 70 – 80 %อัตราการตั้งครรภ์ประมาณ 30 – 40 %