รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

ตารางออกตรวจ

  • อาทิตย์ 8.00-12.00 น.

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2533

การศึกษาหลังปริญญา

  • Fetal Echocardiology and Perinatal Ultrasound, ประเทศญี่ปุ่น, 2536
  • เวชศาสตร์แม่และเด็ก, Yale University and Temple University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • การวินิจฉัยทารกในครรภ์,การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์, การช่วยให้มีบุตรง่าย

ภาษา

  • อังกฤษ, แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย