การตรวจเชื้ออสุจิ

ปัญหาของการ มีบุตรยากนั้นประมาณ 40% เกิดจากฝ่ายชาย การสร้างเชื้อที่ผิดปกติ ทำให้ไม่มีเชื้อ หรือได้เชื้ออสุจิที่คุณภาพไม่ดี จำนวนเชื้อน้อย เคลื่อนไหวน้อย รูปร่างผิดปกติมาก การตรวจเชื้ออสุจินั้นเป็นวิธีการตรวจหลักในการวินิจฉัยภาวะมีบุตรยากในฝ่าย ชาย องค์การอนามัยโลกได้กำหนดค่ามาตรฐานต่ำสุดที่จะยอมรับได้ว่าอสุจิปกติเอาไว้ ในการหลั่งอสุจิออกมาแต่ละครั้งจะมีปริมาตรประมาณ 2-6 มิลลิลิตร และมักมีฤทธิ์เป็นด่าง ค่า pH ปกติอยู่ระหว่าง 7.2 - 8.5 ความเข้มข้นของตัวอสุจิในน้ำอสุจิปกติแล้วควรจะมีมากกว่า 20 ล้านตัว / 1 มิลลิลิตร หากมีความเข้มข้นต่ำกว่านี้แล้วมักพบว่าอัตราการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติก็จะมี แนวโน้มที่จะลดลงด้วย ห้องปฏิบัติการของเรามีนักวิทยาศาสตร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถตรวจวิเคราะห์จำนวน การเคลื่อนไหว รูปร่างของอสุจิ ได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำสูง