การฉีดเชื้ออสุจิ (IUI)

การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก Intrauterine Insemination (IUI)

         การฉีดเชื้อ หรือเรียกกัน ว่า IUI ซึ่งย่อมาจาก Intrauterine insemination เป็นการฉีดอสุจิโดยใช้สายขนาดเล็ก ฉีดเชื้อผ่านปากมดลูกเข้าโพรงมดลูกในช่วงเวลาที่ไข่ตก 

         IUI เป็นการรักษาในรายที่ฝ่ายชายนั้นคุณภาพเชื้ออสุจิมีปัญหาไม่มากนักและฝ่าย หญิงจะต้องมีท่อนำไข่ที่ไม่อุดตันอย่างน้อยหนึ่งข้าง โดยวิธีนี้ฝ่ายหญิงจะได้รับการช่วยกระตุ้นรังไข่โดยใช้ยา และจะมีการตรวจติดตามการเจริญของไข่ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ เมื่อไข่เจริญได้ขนาดที่หมาะสมแพทย์จะใช้ยา เพื่อกำหนดการตกไข่และกำหนดวันฉีดเชื้อ โดยวันที่ฉีดเชื้อนั้นฝ่ายชายจะต้องเก็บน้ำเชื้อให้ทางห้องปฏิบัติการทำการ คัดแยกเชื้ออสุจิที่เคลื่อนไหวคุณภาพดีเตรียมให้แพทย์ฉีดเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อผสมกับไข่ในร่ายกาย โดยโอกาสการตั้งครรภ์จากวิธีนี้ จากสถิติอัตราความสำเร็จประมาณ 10-15% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาของคนไข้ในแต่ละราย