การทำอิ๊คซี่

การทำอิ๊คซี่ ( ICSI – INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION)

การทำอิ๊คซี่ คือ การฉีดตัวอสุจิเพียงตัวเดียวเข้าไปในไข่ โดยไม่รอให้เกิดการปฏิสนธิกันเอง ทำให้ช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ ส่วนขั้นตอนอื่นเหมือนกับการทำเด็กหลอดแก้ว การทำดังกล่าวต้องทำผ่านผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษที่มี กำลังขยาย 200 – 400 เท่า มีอุปกรณ์เฉพาะเรียกว่า MICROMANIPULATOR ชนิดสามมิติ ไข่จะถูกยึดให้ติดกันอยู่กับที่ด้วยเข็มยึดทางด้ายซ้าย จากนั้นใช้เข็มทางด้านขวาที่ดูดอสุจิรอไว้ 1 ตัว เจาะใส่เข้าไปในไข่ด้วยการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลมาก ไข่ที่ผ่านการทำอิ๊กซี่แล้วทั้งหมดจะถูกนำมาเลี้ยงไว้เช่นเดียวกับการทำเด็กหลอดแก้ว ถ้ามีการปฏิสนธิและได้ตัวอ่อน แพทย์ จะทำการเคลื่อนย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกต่อไป

การเลือกใช้การทำอิ๊กซี่ในรายที่เชื้ออสุจิฝ่ายชายคุณภาพไม่ดีอย่างมากหรือไข่กับเชื้ออสุจิไม่สามารถปฏิสนธิกันเองในหลอดทดลอง เช่น เปลือกไข่หนาเหนียว ในสตรีอายุมาก วิธีนี้ช่วยให้เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่และอสุจิที่ให้ผลสำเร็จสูงมาก อัตราที่ไข่จะมีการปฏิสนธิจากวิธีนี้ สูงถึงร้อยละ 80 แม้ว่าเชื้ออสุจิจะมีน้อยมากและแทบไม่เคลื่อนที่เลย อัตราการตั้งครรภ์ของทางคลินิกนวบุตรสยามปัจจุบันประมาณ 40 – 50 %