September 10, 2016

Blog

 

ข่าวดีสำหรับสาวๆที่ยังไม่แต่งงานหรือยังไม่พร้อมมีบุตรในขณะนี้

download-3

การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็ง (OOCYTE CRYOPRESERVATION)

รักษามีบุตรยาก ทำไมไม่ท้อง แก้ไขมีลูกยาก ตั้งครรภ์ง่ายๆ ภาวะมีบุตรยาก วิธีตั้งครรภ์ เคล็ดลับการมีลูก ศูนย์การแพทย์นวบุตร คิวเฮ้าส์ลุมพินี

การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็งเป็นกระบวนการหรือ เทคโนโลยีที่ได้ยินกันบ่อยและเริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้น แต่เดิมการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง ทำในคนไข้ที่มีจำนวนไข่มากหลังการกระตุ้นไข่จากการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ แช่แข็งไข่ที่ได้รับการ บริจาค แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคในการแช่แข็งให้ดีขึ้น ทำให้อัตราความสำเร็จหลัง การละลายไข่จนสามารถปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนและตั้งครรภ์สูงขึ้นไม่ต่างจากการใช้ไข่ที่ไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง จึงได้มีการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น

ใครที่ควรเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็ง


1.ผู้หญิงที่อายุ 35 ปี หรือมากกว่า ที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรขณะนี้
2.ผู้ที่บริจาคไข่ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็งก่อนนำไปใช้
3.ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรังไข่เนื่องจากมีซีสต์หรือเนื้องอก เช่น Chocolate cyst
4.ผู้ที่มีความผิดปรกติของโครโมโซมที่อาจทำให้ประจำเดือนหมดเร็วกว่าปรกติ

 

ทำไมถึงต้องแช่แข็งไข่


การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรในขณะนี้ ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ข้างต้นหรือเพื่ออนาคต เนื่องจากผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสของการตั้งครรภ์จะลดลง จากจำนวนและคุณภาพไข่ที่น้อยลง โอกาสแท้งและ#โอกาสตั้งครรภ์ทารกที่มีโครโมโซม ผิดปรกติสูงขึ้น

ดั้งนั้นการแช่แข็งไข่ ณ ช่วงอายุที่เหมาะสมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยหยุดอายุไข่ไว้ ณ เวลาที่แช่แข็งช่วยเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์ในอนาคต^___^

แล้วเมื่อไหร่ที่ควรแช่แข็งละ


ช่ ว ง อ า ยุ ที่ เ ห ม าะ ส ม น้ อ ย ก ว่ า 35 ปี
เนื่องจากอายุที่มากขึ้นจะทำให้จำนวนไข่ที่ได้ลดลง ร่วมกับคุณภาพที่ได้ลดลงด้วยจ้า
คำถามที่ถามกันเยอะมากเรื่องทะเบียนสมรส

การแช่แข็งไข่ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนสมรสนะคะ


ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การแพทย์นวบุตร
เปิดทำการทุกวัน
เวลาทำการ 9.00 – 20.00 น.
โทร 02-6777370-3