ไปแช่แข็งไข่กันก่อนดีไหม เผื่ออีกหน่อยอยากมีลูก

เก็บไข่

การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็ง (Oocyte cryopreservation)

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b2

พญ.อาทิสา วศินารมณ์ ศูนย์การแพทย์นวบุตร โทร 02-6777370-3

 

เป็นกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้น แต่เดิมการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง ทำในคนไข้ที่มีจำานวนไข่มากหลังการกระตุ้นไข่จากการทำเด็กหลอดแก้ว หรือแช่แข็งไข่ที่ได้รับการบริจาค แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคในการแช่แข็งให้ดีขึ้น ทำให้อัตราความสำาเร็จหลังการละลายไข่จนสามารถปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนและตั้งครรภ์เพิ่มสูงขึ้นไม่ต่างจากการ ใช้ไข่ที่ไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง จึงนิยมการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สองบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แก่ บริษัท Facebook และ Googleได้ส่งเสริมให้พนักงานเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง เพื่อให้พนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องการรีบมีบุตร ทำาให้สามารถทุ่มเทให้กับการทำงานได้มาก ยิ่งทำให้การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็งได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

ใครที่ควรเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็ง

1. ผู้หญิงที่อายุ 35 ปีหรือมากกว่า ที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตรขณะนี้
2. ผู้ที่บริจาคไข่ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีการแช่แข็งก่อนนำไปใช้
3. ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรังไข่ เนื่องจากมีซีสต์หรือเนื้องอก เช่น Chocolate cyst
4. ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัดหรือฉายแสงที่มีผลทำาให้การทำงานของรังไข่ลดลง
5. ผู้ที่มีความผิดปกติของโครโมโซมที่อาจทำาให้ประจำเดือนหมดเร็วกว่าปกติ

ทำไมถึงต้องแช่แข็งไข่

การเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรในขณะนี้ ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ข้างต้นหรือเพื่ออนาคต เนื่องจากผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสของการตั้งครรภ์จะลดลง โอกาสแท้งและโอกาสตั้งครรภ์ทารก ที่มีโครโมโซมผิดปกติเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการแช่แข็งไข่ ณ ช่วงอายุที่เหมาะสมจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยหยุดอายุไข่ไว้ ณ เวลาที่แช่แข็ง ช่วยเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์ในอนาคต เมื่อมีความพร้อม

เมื่อไหร่ที่ควรแช่แข็งไข่

ช่วงอายุที่เหมาะสมคือ น้อยกว่า35 ปี เพราะอายุที่มากขึ้นจะทำให้ปริมาณและคุณภาพไข่ลดลง

ขั้นตอนการเก็บรักษาไข่ด้วยวิธีแช่แข็ง

เริ่มจากการผ่านกระบวนการกระตุ้นไข่และการเก็บไข่ โดยการดูดผ่านทางช่องคลอดเหมือนการทำเด็กหลอดแก้ว แต่ต่างกันที่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว จะนำไข่ไปปฏิสนธิกับอสุจิจนเป็นตัวอ่อนและแช่แข็งตัวอ่อนที่เหลือจากการใช้ โดยตัวอ่อนที่แช่ไว้ สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นสิบปี ในขณะที่การแช่แข็งไข่เป็นเทคโนโลยีใหม่ การศึกษาถึงปัจจุบันยืนยันว่าสามารถเก็บ ได้นานถึง 5 ปี และยังมีการศึกษาในเรื่องระยะเวลาการเก็บต่อไป

ประสิทธิผลของการรักษาไข่

โดยทั่วไปอัตราการรอดของไข่อยู่ที่ประมาณ 80 – 90% หลังละลาย อายุของผู้หญิง ณ วันที่แช่แข็งไข่เป็นตัวแปรสำคัญในการบอกโอกาสของความสำเร็จในการตั้งครรภ์ โดยจำนวนไข่ที่แนะนำให้แช่แข็งขึ้นกับอายุของผู้หญิง ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15 ใบ แต่ถ้าอายุน้อยกว่า 35 ปีแนะนำให้แช่อย่างน้อย 8 – 10 ใบต่อการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง (โอกาสของการตั้งครรภ์เท่ากับ 7% ต่อไข่ 1 ใบ)

ผลข้างเคียงของการรักษาไข่

ผลข้างเคียงที่อาจพบได้เกิดจากการกระตุ้นไข่และเก็บไข่ ไม่ต่างกับการทำเด็กหลอดแก้ว ได้แก่ อาจเกิดภาวะรังไข่ตอบสนองต่อการกระตุ้นมากเกินไป (Ovarian Hyperstimulation Syndrome) หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ จากการเก็บไข่ ในขณะที่ความผิดปกติของเด็กในแง่ของโครโมโซมหรือความพิการแต่กำเนิดไม่ต่างจากการตั้งครรภ์ธรรมชาติ

78 thoughts on “ไปแช่แข็งไข่กันก่อนดีไหม เผื่ออีกหน่อยอยากมีลูก

 • ปรึกษาอยากมีบุตรฝาแฝดผู้ชาย
  อายุหญิง 28-29ปี
  อายุผู้ชาย 28-29ปี

  โทร0955490298

  • ทางนวบุตรเราไม่รับทำเลือกเพศและฝาแฝดค่ะ
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   โทร คิวเฮ้าส์ 02-6777370-3 /สยาม 02-2525226-9

 • อยากทราบค่าใช้จ่ายในการรักษา

  • เบื้องต้นคนไข้ต้องปรึกษาแพทย์และตรวจเพื่อประเมินร่างกายทั้งสองท่านก่อนค่ะ เบื้องต้น 2500-5000 บาท
   หากเข้าโปรแกรม IUI 15000-25000
   โปรแกรมเด็กหลอดแก้ว 180000-200000 บาท คะ
   หากคนไข้ยินดีเข้ารับปรึกษา ติดต่อได้ที่ 02-6777370-3 หรือ 02-2525226-9

  • สามารถทำได้ค่ะ เบื้องต้นคนไข้ต้องปรึกษาแพทย์และตรวจร่างกายเพื่อประเมินการรักษา
   นัดครั้งแรกนัดช่วงมีประจำเดือน มีประจำเดือนมาวันแรกให้โทรเข้ามาทำนัด เราจะนัดให้มาพบแพทย์ในวันที่ 2-3 ของประจำเดือน
   เข้ามาพร้อมตรวจ
   ค่าใข้จ่ายในการแช่แข็งไข่อยู่ประมาณ 150,000 บาทค่ะ
   โทรทำนัดได้ที่เบอร์ คิวเฮ้าส์ 02-6777370-3 เวลา 8.30-20.00น. ทุกวัน

  • ไม่สามารถทำได้ค่ะ เพราะกฎหมายให้คู่สมรสที่อาศัยเทคโนโลยีการเจริญพันธู์จะต้องจดทะเบียนสมรสค่ะ

  • เรียนคนไข้
   Egg Freezing 1-10ใบ = 20,000 บาท
   Egg Freezing มากกว่า 10ใบ คิดเพิ่ม 2,000 บาท / 1 ใบ
   อัตรานี้เป็นราคาเหมา จะเก็็บได้ประมาณ 3 ปี ค่ะ

 • สนใจแช่แข็งไข่ค่ะ อายุ 41 ยังไม่ได้แต่งงาน ทำได้ไหมคะ?

  • ทำได้ค่ะ แนะนำเป็นอาจารย์นเรศร และอาจารย์อาทิสา ทั้ง2ท่านดูแลเรื่องแช่แข็งไข่ค่ะ
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-6777370-3 /สยาม 02-2525226-9

 • สอบถามเรื่องกรณีทำเด็กหลอดแก้ว ถ้าเก็บไข่แล้วต้องการตรวจโครโมโซมตอนเก็บไข่ หรือ ตอนนำตัวอ่อนมาละลายในวันใส่ตัวอ่อนคะ ค่าใช้จ่ายในการตรวจโครโมโซม กี่บาทคะ

   • ทำเด็กหลอดแก้ว 200000 แต่มีไข่สำรองที่เหลือแช่แข้งไว้ให้. หากรอบแรกไม่ติด. ต้องทำรอบสอง มีคชจ. โดยประมาณกี่บาทคะ

    • ทำเด็กหลอดแก้วใส่ตัวอ่อนไปแล้ว ถ้ามีตัวอ่อนเหลือ ค่าแช่แข็งตัวอ่อน 1-10 ตัวอ่อน = 15,000 บาท
     ค่าใช่จ่ายในการเตรียมผนังมดลูก+วันที่ใส่ตัวอ่อน อยู่ประมาณ 50,000 บาท (ไม่รวมค่าแช่แข็งตัวอ่อนค่ะ)

 • เมื่อทำเด็กสำเร็จแล้ว คชจ.ฝากครรภ์ 9 เดือน ตลอดการคลอด ควรเตรียมวงเงินไว้โดยประมาณกึ่บาท

  • ไม่สามารถระบุค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับแพทย์ที่คนไข้ฝากครรภ์ค่ะ

  • เรียนคุณโบว์
   ที่ผ่านมานวบุตรเก็บตัวอ่อนได้ตลอดไม่จำกัดเวลา แต่ตั้งแต่ปี2561 เป็นต้นไปเราจะเรียกเก็บค่าแช่แข็งตัวอ่อนเป็นรายปีค่ะ
   ส่วนอัตราเรียกเก็บกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะ

 • มีเพื่อนดาราชาวต่างชาติ สนใจอยากจะมาทำที่ไทย เขาต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

  • เรียนคุณขวัญ
   เอกสารที่ต้องใช้ พาสปอร์ตทั้ง2ท่าน และ ทะเบียนสมรสที่แปลโดยจากสถานทูตค่ะ

 • สอบถามคะ ประจำเดือนมา1เดือนเว้น 3 เดือนคุณหมอบอกว่าที่มาเป็นเพราะยาคุม และล่าสุดตรวจอัลตร้าซาวและฮอโมนในเลือด คุณหมอสรุปผลว่า ในรังไข่ไม่มีไข่แล้ว ทำให้ไม่มีประจำเดือน เป็นเหมือนคนวัยหมดประจำเดือน ทั้งที่ตอนนี้อายุแค่ 31 ปี เองคะ มีวิธีการรักษามั๊ยคะ ตอนนี้อยากมีน้อง ขอราคาค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ก้ได้คะ

  • เรียนคุณศรัญญา สายฟ้า
   แนะนำคนไข้ให้เข้ามาปรึกษาแพทย์โดยตรงค่ะ
   สามารถโทรทำนัดที่เบอร์ สาขาคิวเฮ้าส์ 02-6777370-3 / สาขาสยาม 02-2525226-9
   หากเข้าโปรแกรม IUI 20,000-30,000 บาท
   โปรแกรมเด็กหลอดแก้ว 200,000-300,000 บาท คะ

 • ถ้าแค่แช่แข็งไข่ ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนสมรส ถูกต้องหรือไม่คะ

  • เรียนคุณจูน
   ถ้าแช่แข็งไข่อย่างเดียวไม่ต้องใช้ทะเบียนสมรสค่ะ

 • สอบถามค่ะในกรณีทำหมันถาวรมาแล้วสามารถทำได้มั้ยค่ะพอดีแต่งงานใหม่สามีอยากมีบุตรมากอยากทราบว่าจะแก้ได้มั้ยค่ะถ้าทำได้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือต้องทำเป็นเด็กลอดแก้วขอคำแนะนำหน่อยค่ะอยากมีลูกอีกสักคนค่ะ อายุตอน จะเข้า 35 แต่สามี อายุ 33 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • เรียนคุณศิริกุล นาคชม
   แนะนำทำเป็นเด็กหลอดแก้วค่ะ เพราะไม่ต้องแก้หมัน ส่วนค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้ว อยู่ประมาณ 200,000-300,000 บาท
   หากคนไข้ไม่ระบุแพทย์ ประจำเดือนมาวันแรกให้โทรเข้า เราจะนัดให้มาพบแพทย์วันที่2หรือ3ของการมีประจำเดือน(เข้ามาพร้อมตรวจเบื่องต้น)
   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3 /นวบุตรสยาม 02-252-5226-9 เวลา 08.30-19.30 น.
   ขอบคุณค่ะ

 • ถ้ายังไม่แต่งงานแต่ต้องการแช่แข็งไข่ไว้ สรุปว่าต้องมีทะเบียนสมรสรึเปล่าค่ะ ค่าแช่แข็งไข่=150000 รายปี 20000 ถูกมั้ยค่ะ

  • เรียนคุณ Lita
   ในกรณียังไม่แต่งงาน ต้องการแช่แข็งไข่ไว้ ไม่ต้องใช้ทะเบียนสมรสค่ะ
   ส่วนค่าใช้จ่ายในกระบวนการเริ่มตั้งแต่ฉีดยากระตุ้นไข่จนถึงวันเก็บไข่อยู่ประมาณ 150,000 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมค่าแช่แข็งไข่)
   อัตราค่าแช่แข็งไข่:ไข่ 1-10 ใบแรก เป็นเงิน 20,000 บาท
   :ไข่มากกว่า 10 ใบ คิดเพิ่ม ใบละ 2,000 บาท
   (ราคาข้างต้นนี้ยังไม่ได้คิดเป็นรายปี)
   ค่าแช่แข็งไข่รายปี : ใบละ 1,000 บาท/ปี
   สอบถามเพิ่มเติม นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-6777370-3 / นวบุตรสยาม 02/2525226-9

 • รบกวนสอบถามค่ะ ถ้าฝากไข่แช่แข็งแล้ว แต่ไปทำ IVF ที่ต่างประเทศ เราจะเอาไข่ที่ฝากแช่แข็งไปด้วยได้ไหมคะ และต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรบ้างค่ะ

  • เรียนคุณBeau
   ตามกฎหมายไม่สามารถย้ายไข่ที่แช่แข็งไปต่างประเทศได้ค่ะ

 • ตรวจร่างกายเบื้องต้นเตรียมมีบุตรทั้งสามีและภรรยาเท่าไหร่

  • เรียนคุณต้นน้ำ
   ตรวจร่างกายเบื้องต้นทั้ง2ท่าน ราคาประมาณ 5,000-10,000บาท (ขึ้นอยู่กับแพทย์)
   หากคนไข้ไม่ระบุแพทย์ ประจำเดือนมาวันแรกให้โทรเข้า เราจะนัดให้มาพบแพทย์วันที่2หรือ3ของการมีประจำเดือน(เข้ามาพร้อมตรวจเบื่องต้น)
   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3 /นวบุตรสยาม 02-252-5226-9 เวลา 08.30-19.30 น.
   ขอบคุณค่ะ

 • Hi there, myself 36 years and my husband 35 years now. We are looking to have some advice on getting pregnant soon with right procesure. I have all my recent blood reports and vaginal scans with my husbands siemen analysis report. What will be the next steps for consultation and cost involved. Thank you.

  • Dear Shahin Khan
   I would suggest
   1). Make an appointment on 2nd-3rd day of period to discuss the treatment options and for laboratory test.
   2). Bring all document that you have on previous treatment with you.
   The process of IVF will be around 200,000-300,000 THB.
   Required Document
   1). ID Card / Passport
   2). Marriage registration certificate

   Best regards

 • ขั้นตอนทำ เด็กหลอดแก้ว รวมมีการตรวจโครโมโซมด้วยไหมคะ หรือคิดราคาเพิ่มคะ

  • เรียนคุณลักขณา
   แนะนำให้มาตรวจเบื้องต้น เพื่อหาแนวทางการรักษา
   1).สามีตรวจน้ำเชื้อ
   2).ภรรยาเจาะเลือดวันที่ 2 ของประจำเดือน เพื่อดูฮอร์โมนเบื้องต้นร่วมกับการตรวจภายในและอัลตร้าซาวนด์
   คนไข้มีประจำเดือนวันแรกให้โทรเข้ามาทำนัดพบแพทย์ค่ะ
   ขั้นตอนการทำ เด็กหลอดแก้ว (IVF-ICSI)
   ภรรยาตรวจฮอร์โมนวันที่ 2 ของประจำเดือน ร่วมกับอัลต้าซาวนด์ ถ้าผลปกติจึงเริ่มฉีดยาทุกวันประมาณ 10 วัน และอัลตร้าซาวนด์เป็นระยะทุก 4-5 วัน
   การทำเด็กหลอดแก้วต่อรอบใช้เวลาประมาณ 17-20 วัน นับจากวันที่ 2 ของประจำเดือน ยกเว้นถ้าต้องแช่แข็งตัวอ่อนอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้นค่ะ
   ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 200,000-250,000 บาท/ ค่าตรวจโครโมโซมเพิ่มอีกประมาณ 70,000 บาทค่ะ
   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3 /นวบุตรสยาม 02-252-5226-9 เวลา 08.30-19.30 น.
   ขอบคุณค่ะ

 • ดิฉันอายุ 52 ปี มีลูกสาว อายุ 25 ปี แต่งงานใหม่สามีอายุ 37 ปี ปัจจุบันดิฉันประจำเดือนหมดแล้ว เราจะสามารถมีบุตรได้มั้ยคะ
  สามีอยากมีลูกมาก จะทำได้อย่างไรบ้าง และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

  • เรียน คุณจรรยา

   โดยทั่วไปผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วจะไม่สามารถกระตุ้นไข่ได้
   การใช้ไข่บริจาคอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
   แนะนำให้มาปรึกษาและตรวจเพิ่มเติมก่อนค่ะ
   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3

   ขอบคุณค่ะ
   พญ.อาทิสา วศินารมณ์

 • อายุ 43 ปีค่ะ ถ้าทำ IVF/ICSI เคยได้ยินมาว่าไม่สามารถทำงานประจำได้และส่วนใหญ่ต้องนอนพักอยู่บ้านเนื่องจากเสี่ยงกับการทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ มีข้อเท็จจริงอย่างไรค่ะ

  การทำ IVF/ICSI มีโอกาสได้ลูกแฝดใช่มั้ยค่ะ หรือมีวิธีอื่นที่จะมีโอกาสได้ลูกแฝดมากกว่า

  • เรียนคุณพัช

   -หลังใส่ตัวอ่อน อาจลดการทำกิจวัตรประจำวันลง 30-50% แต่ไม่จำเป็นต้องนอนพักเฉยๆค่ะ
   -หลังทำ IVF/ICSI มักใส่ตัวอ่อน 2-3 ตัว แล้วแต่กรณี ทำให้โอกาสการตั้งครรภ์แฝดสูงขึ้น เมื่อเทียบกับการตั้งครรภ์ธรรมชาติค่ะ

   ขอบคุณค่ะ
   พญ.อาทิสา วศินารมณ์

 • สอบถามค่ะค่าใช้จ่ายในการเก็บไข่เท่าไหร่ค่ะ และเก็บได้กี่ปี หากแต่งงานแล้วยังไม่ต้องการแช่แข็งแบบตัวอ่อนทำได้มั้ยค่ะ

  • เรียนคุณจอย

   ระยะเวลาในการแช่แข็งไข่ได้ไม่จำกัดเวลาแต่คุณภาพจะลดลงตามระยะเวลา
   หากแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้ว แนะนำแช่แข็งตัวอ่อน เพราะคุณภาพจะดีกว่าแช่งแข็งไข่ค่ะ
   ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเริ่มตั้งแต่ฉีดยากระตุ้นไข่จนถึงวันเก็บไข่อยู่ประมาณ 150,000 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมค่าแช่แข็งไข่)
   อัตราค่าแช่แข็งไข่:ไข่ 1-10 ใบแรก เป็นเงิน 20,000 บาท
   :ไข่มากกว่า 10 ใบ คิดเพิ่ม ใบละ 2,000 บาท
   (ราคาข้างต้นนี้ยังไม่ได้คิดเป็นรายปี)
   ค่าแช่แข็งไข่รายปี : ใบละ 1,000 บาท/ปี
   สอบถามเพิ่มเติม นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-6777370-3 / นวบุตรสยาม 02/2525226-9

   ขอแสดงความนับถือ

 • ยังไม่ได้แต่งงาน แต่อยากฝากไข่ไว้ก่อนได้ไหมค่ะ ค่าใช้จ่ายคิดอย่างไร

  • เรียนคุณ NUY
   สามารถฝากไข่ได้ค่ะ
   ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเริ่มตั้งแต่ฉีดยากระตุ้นไข่จนถึงวันเก็บไข่อยู่ประมาณ 150,000 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมค่าแช่แข็งไข่)
   อัตราค่าแช่แข็งไข่:ไข่ 1-10 ใบแรก เป็นเงิน 20,000 บาท
   :ไข่มากกว่า 10 ใบ คิดเพิ่ม ใบละ 2,000 บาท
   (ราคาข้างต้นนี้ยังไม่ได้คิดเป็นรายปี)
   ค่าแช่แข็งไข่รายปี : ใบละ 1,000 บาท/ปี
   สอบถามเพิ่มเติม นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-6777370-3 / นวบุตรสยาม 02/2525226-9

   ขอแสดงความนับถือ

 • หากมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ ภรรยาพบว่า มีไข่ไม่สมบูรณ์ หรือของสามีสเปิร์มไม่แข็งแรง ไม่ทราบพวกเราจะขอรับบริบาคไข่ หรือสเปิร์ม จากทางคลินิคได้มั้ยคะ หรือมีขั้นตอนอย่างไรคะ รอนานมั้ยคะ หรือทางคลินิคมีสต็อคไว้หรือไม่คะ….สามีเป็นชาวต่างชาติค่ะ

  • เรียนคุณฟ้า
   เจ้าหน้าที่แนะนำให้คุณผู้หญิงเข้ามาปรึกษาแพทย์โดยตรงค่ะ แพทย์จะแนะนำโอกาสและความเป็นไปได้ของคนไข้แต่ละเคสค่ะ

 • ในการตรวจร่างกายเบื้องต้นเตรียมมีบุตร
  – ถ้าหากทำการนัดตรวจเฉพาะภรรยา เพื่อทำการตรวจคนเดียวก่อนได้หรือไม่ค่ะ เนื่องจากสามีอยู่ต่างประเทศ ค่อยทำการนัดอีกรอบค่ะ

  • เรียนคุณ ฟ้า
   สามารถตรวจภรรยาก่อนได้ค่ะ นัดช่วงมีประจำเดือน
   หากคนไข้ไม่ระบุแพทย์ ประจำเดือนมาวันแรกให้โทรเข้า เราจะนัดให้มาพบแพทย์วันที่2หรือ3ของการมีประจำเดือน(เข้ามาพร้อมตรวจเบื่องต้น)
   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3 /นวบุตรสยาม 02-252-5226-9 เวลา 08.30-19.30 น.
   ขอบคุณค่ะ

 • ทำหมันแล้ว ตอนนี้ลูกชายอายุ 6ขวบ อยากมีลูกอีก สามารถทำวิธีไหนได้บ้างค่ะ

  • เรียนคุณนิว
   ทางนวบุตรไม่มีแก้หมันค่ะ แต่คนไข้สามารถทำเด็กหลอดแก้วได้ค่ะ

 • ถ้าเก็บไข่ไว้แล้วเกิดประจำเดือนหมดเพราะเริ่มวัยทอง สามารถเอาไข่ที่เก็บไว้มาผสมแล้วฝังเข้าไปแล้วท้องได้ไหมคะ

  • เรียนคุณจอย
   สามารถตั้งครรภ์ได้ค่ะ โดยสามารถเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูก เพื่อย้ายตัวอ่อนที่เกิดจากไข่ที่เก็บไว้
   อย่างไรก็ตาม การตั้งครรภ์เมี่ออายุมากขึ้นมาพร้อมความเสี่ยงของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์,ครรภ์เป็นพิษ,เลือดออกขณะตั้งครรภ์
   จึงแนะนำให้ตรวจร่างกายก่อนเสมอ และไม่แนะนำให้ตั้งครรภ์หลังอายุ 55 ปีค่ะ

   ขอบคุณค่ะ
   พญ.อาทิสา วศินารมณ์

 • อายุ41 ปี เคยผ่าตัดเนื้องอกและซีส 2 ครั้ง ขูดมดลูก1ครั้ง ตอนนี้แพลนจะแต่งงาน โอกาสมีลูกตามธรรมชาติยากมั้ยคะ
  แล้วถ้าจะไปหาหมอโอกาสติดชัวร์ๆกี่%คะ

  • เรียนคุณเชอรี่
   แนะนำคนไข้เข้ามาพบคุณหมอโดยตรงค่ะ คุณหมอจะมีการตรวจเบื้องต้นของทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย และจะประเมินผลการตรวจพร้อมกับแนะนำคนไข้ถึงวิธีที่เหมาะสมค่ะ
   หากคนไข้ไม่ระบุแพทย์ ประจำเดือนมาวันแรกให้โทรเข้า เราจะนัดให้มาพบแพทย์วันที่2หรือ3ของการมีประจำเดือน(เข้ามาพร้อมตรวจเบื่องต้น)
   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3 /นวบุตรสยาม 02-252-5226-9 เวลา 08.30-19.30 น.
   ขอบคุณค่ะ

 • เคยผ่าตัดมดลูกออก แต่รังไข่ทั้งสองข้างไม่ได้เอาออก ตอนนี้อายุ 42 ปี สามาถทำได้ไหมคะ ถ้าได้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะ

  • เรียนคุณkate
   แนะนำคนไข้เข้ามาปรึกษาแพทย์โดยตรงค่ะ
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3 /นวบุตรสยาม 02-252-5226-9 เวลา 08.30-19.30 น.
   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   ขอบคุณค่ะ

 • ระยะเวลาเท่าไหรจึงเรียกว่ามีภาวะมีบุตรยากและควรปรึกษาแพทย์คะ (อายุหญิง 34, ชาย 37)
  และค่าใช้จ่ายในการตรวจหาความผิดปกติของทั้งผู้ชายและผู้หญิงประมาณเท่าไหรคะ

  • เรียนคุณ Pom
   กรณีคนไข้แต่งงานมาแล้ว 6เดือน-1ปี โดยไม่ได้คุมกำเนิดแล้วยังไม่มีบุตรแนะนำเข้ามาปรึกษาแพทย์ค่ะ
   ส่วนค่าใช้จ่ายในการตรวจเบื้องต้นอยู่ประมาณ 5,000-10,000บาท (รวมทั้ง2ท่าน)ค่ะ
   หากต้องการปรึกษา ถ้าคนไข้ไม่ระบุแพทย์ ประจำเดือนมาวันแรกให้โทรเข้า เราจะนัดให้มาพบแพทย์วันที่2หรือ3ของการมีประจำเดือน(เข้ามาพร้อมตรวจเบื่องต้น)
   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3 /นวบุตรสยาม 02-252-5226-9 เวลา 08.30-19.30 น.
   ขอบคุณค่ะ

 • ถ้ามีการตรวจร่างกายทั้งสามีและภรรยามาจาก รพ. อื่นแล้ว สามารถใช้ผลมาดำเนินการต่อที่นวบุตรได้มั้ยคะ หรือต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดคะ

  • เรียนคุณ Pae
   สามารถนำผลมาให้แพทย์ดูเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อวางแผนการรักษาได้ค่ะ
   หากคนไข้ไม่ระบุแพทย์ ประจำเดือนมาวันแรกให้โทรเข้า เราจะนัดให้มาพบแพทย์วันที่2หรือ3ของการมีประจำเดือน(เข้ามาพร้อมตรวจเบื่องต้น)
   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3 /นวบุตรสยาม 02-252-5226-9 เวลา 08.30-19.30 น.
   ขอบคุณค่ะ

 • IVF สามี 43 ภรรยา 38
  ควรเริ่มต้นอย่างไรครับ ไปที่ศูนย์ก่อนหรือหลังภรรยามีรอบเดือนครับ
  และต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับ ใช้เอกสารใดบ้างครับ

  • เรียนคุณ koko
   หากคนไข้ไม่ระบุแพทย์ ประจำเดือนมาวันแรกให้โทรเข้ามา เราจะนัดให้มาพบแพทย์วันที่2หรือ3ของการมีประจำเดือน(เข้ามาพร้อมตรวจเบื่องต้น)
   คุณผู้หญิงทานดื่มได้ปกติ ส่วนคุณผู้ชายงดมีเพศสัมพันธ์ก่อนมา3-5วัน งดดื่มสุรา งดสูบบุหรี พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3 /นวบุตรสยาม 02-252-5226-9 เวลา 08.30-19.30 น.
   ขอบคุณค่ะ

 • ตอนนี้มีคุณหมอประจำคลินิคกี่ท่านคะ ชื่ออะไรบ้างคะ

  • เรียนคุณปูเป้
   ศูนย์การแพทย์นวบุตรเรามีแพทย์อยู่ประมาณ13ท่านค่ะ คนไข้สามารถเข้าไปดูรายชื่อแพทย์ได้ที่เว็บไซด์ของนวบุตรได้เลยค่ะ
   ตอนนี้ศูนย์การแพทย์นวบุตรมี2สาขา สาขาแรกนวบุตรคิวเฮ้าส์/โทร. 02-6777370-3 สาขาที่สองนวบุตรสยาม/โทร 02-2525226-9
   ระบุแพทย์ท่านไหนกรุณาโทรทำนัดล่วงหน้าค่ะ

   ขอบคุณมากค่ะ

 • อยากไปปรึกษาแพทย์ค่ะตอนนี้วางแผนอยากมีลูกแต่ปล่อยมา1ปีแล้วอยากไปตรวจร่างกายแล้วอยากทราบราคาค่ะ

  • เรียนคุณชญาภา สุขประเสริฐ
   หากคนไข้ไม่ระบุแพทย์ ประจำเดือนมาวันแรกให้โทรเข้ามา เราจะนัดให้มาพบแพทย์วันที่2หรือ3ของการมีประจำเดือน(เข้ามาพร้อมตรวจเบื่องต้น)
   คุณผู้หญิงทานดื่มได้ปกติ ส่วนคุณผู้ชายงดมีเพศสัมพันธ์ก่อนมา3-5วัน งดดื่มสุรา งดสูบบุหรี พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
   ตรวจเบื้องต้นอยู่ประมาณ 5,000-10,000บาท (ท้้ง2ท่านและขึ้นอยู่กับแพทย์)
   การทำฉีดเชื้อหรือ IUI อยู่ประมาณ 20,000-30,000บาท
   การทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF-ECSI อยู่ประมาณ 200,000-250,000บาท
   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3 /นวบุตรสยาม 02-252-5226-9 เวลา 08.30-19.30 น.
   ขอบคุณค่ะ

 • หากเคยรับการรักษามาจากที่อื่น เคยตรวจเบื่องต้นมาทั้งหญิงและชาย ทำ iui มา 3ครั้ง แต่อยากเข้ารับการรักษา ทำ IVF / ICSI จะต้องติดต่ออย่างไร เข้าพบแพทย์วันไหน แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไรคะ (คุณหมอกำธร)

  • เรียนคุณทิพรัตน์
   ต้องการพบคุณหมอกำธร นัดได้ตามวันและเวลาที่คุณหมอออกตรวจค่ะ
   ตารางออกตรวจคุณหมอกำธรมีดังนี้ค่ะ
   ที่สาขาคิวเฮ้าส์: วันอังคารและวันพฤหัส เวลา 16.00-19.30น.
   วันเสาร์ เวลา 9.00-13.30น.
   เบอร์คิวเฮ้าส์ : 02-6777370-3

   ที่สาขาสยาม : วันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.00-19.30น.
   เบอร์สยาม : 02-2525662-9
   IVF/ICSI ค่าใช้จ่ายประมาณ 250,000-300,000 บาท
   กรุณาโทรทำนัดล่วงหน้าค่ะ

 • เรียนสอบถามค่ะ
  กรณีสนใจอยากทำเด็กหลอดแก้ว ตัวเองอายุ38 สามีอายุมากแล้ว จะมีผลอะไรมั้ยค่ะ
  แล้วเด็กหลอดแก้วคือ เราต้องตั้งท้องด้วยมั้ยค่ะ

  • เรียนคุณแอ้ม
   เบื้องต้นต้องมีการตรวจร่างกายก่อนทั้ง 2ท่านค่ะ เมื่อได้ผลครบทั้งหมดแล้ว แพทย์จะประเมินและแนะนำวิธีการรักษาต่อไป
   หากคนไข้ไม่ระบุแพทย์ ประจำเดือนมาวันแรกให้โทรเข้ามา เราจะนัดให้มาพบแพทย์วันที่2หรือ3ของการมีประจำเดือน(เข้ามาพร้อมตรวจเบื้องต้น)
   คุณผู้หญิงทานดื่มได้ปกติ ส่วนคุณผู้ชายงดมีเพศสัมพันธ์ก่อนมา3-5วัน งดดื่มสุรา งดสูบบุหรี พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
   วิธีการเด็กหลอดแก้ว(ICSI) คุณผู้หญิงต้องตั้งท้องเองค่ะ
   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3 /นวบุตรสยาม 02-252-5226-9 เวลา 08.30-19.30 น. ทุกวัน
   ขอบคุณค่ะ

 • ถ้าเป็นคนอ้วน แต่อยากมีลูก สามารถจะทำได้ไหม อ้วนประมาณ 97-98

  • เรียนคุณนุ่น
   เบื้องต้นต้องมีการตรวจร่างกายก่อนทั้ง 2ท่านค่ะ เมื่อได้ผลครบทั้งหมดแล้ว แพทย์จะประเมินและแนะนำวิธีการรักษาต่อไป
   หากคนไข้ไม่ระบุแพทย์ ประจำเดือนมาวันแรกให้โทรเข้ามา เราจะนัดให้มาพบแพทย์วันที่2หรือ3ของการมีประจำเดือน(เข้ามาพร้อมตรวจเบื้องต้น)
   คุณผู้หญิงทานดื่มได้ปกติ ส่วนคุณผู้ชายงดมีเพศสัมพันธ์ก่อนมา3-5วัน งดดื่มสุรา งดสูบบุหรี พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ

   เอกสารที่ต้องใช้ 1)บัตรประจำตัวประชาชนสามีและภรรยา 2)ทะเบียนสมรส
   สามารถโทรเข้ามาทำนัดได้ที่ นวบุตรคิวเฮ้าส์ 02-677-7370-3 /นวบุตรสยาม 02-252-5226-9 เวลา 08.30-19.30 น. ทุกวัน
   ขอบคุณค่ะ

 • ตอนนี้ Package IVF -Icsi + ตรวจโครโมโซม อยู่ที่เท่าไรแล้วคะ

  • เรียนคุณภัควรินทร์
   ราคา IVF-ICSI + +ตรวจโครโมโซมอยู่ประมาณ 350,000-400,000 บาทค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *