September 27, 2016

ตรวจวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและรูปร่างของเชื้ออสุจิ

 

ตรวจวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและรูปร่างของเชื้ออสุจิ

คู่สมรสที่มีบุตรยากทุกรายควรได้รับการตรวจเชื้ออสุจิเพื่อหาสาเหตุของการมีบุตรยาก

การตรวจเชื้ออสุจิประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จำนวน การเคลื่อนที่และรูปร่างของเชื้ออสุจิ

ศูนย์การแพทย์นวบุตร มีเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์อสุจิด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

การเตรียมตัวเพื่อเก็บตรวจเชื้ออสุจิ

งดการหลั่งเชื้ออสุจิ 3-7 วัน
-หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา 2-5 วัน
-หากท่านทานยาหรือวิตามิน ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า